Za vječan Prvi maj (August Cesarec)

1

”O veliki, crveni Dane, dane Prvoga maja 1919. ljeta!

Neka dah tvoj topli, svemoćni

osnaži smjele veslače i krmilare iskusne,

razbruja braću moju za juriš borbe posljednje

te s grebena se Smrti u jedinstvu cilja maknemo

do luke spokoja i spasa!”

O svi vi prošli Prvi majevi,

sve vi opće smotre armija bratskih boraca

širom čitave zvjezdane kugle!

O sve vi povorke prosvjedne i duge,

svi vi zborovi na trgovima gradskim,

u dvoranama zagušljivim,

u zelenilu šuma proljetnih,

svi vi stjegovi i karanfili crveni,

svi vi cjelovi bratimstva čovječjeg!

O svi vi Majevi Prvi posljednjih tužnih godina,

svi vi užasni, svi mučeni morom međunarodne

mržnje,

razbijeni lavinom ognja,

gušeni plinom plinova i laži otrovnih,

svi vi stjegovi crveni u prašinu tavana bačeni,

u pokolju bratoubilačkom oskinavljeni,

svi vi Majevi Prvi,

svi vi tek sanja ste bili, a danas ste na ivici zbilje!

Danas,

u kolopletu krvavom, kad zemlja je tek suza u

svemiru zgrušana,

tek kaplja zgrušana mučeničke krvi,

danas smo na ivici doba da sanje ostvarimo svoje,

o armija boraca bratskih!

Sudišta naraštaja budućih i savjesti vlastite naše

gledaju na nas,

o braćo moja širom čitave kugle!

Neka u sve nas duhne proljetnog sunca

sunca sa istoka dah.

Dah konačne borbe za majsko izmirenje vječno,

za vječan Prvi maj,

za miris majskih ruža u dušama čovječjim vječan,

O neka se bije bitka posljednja

za vječan Prvi maj, za bratimstvo čovječje  vječno!

Nek se bije bitka posljednja!

Za spasenje i pročišćenje sviju nas na kugli ovoj

zvjezdanoj!

Tijelo je majčice zemlje posramljeno haljom

krvavom ratova bezumnih.

Tijelo je majčice zemlje paluba razdrte galije,

zalutale na Atlantiku krvi, nasukane na Himalaji

leševa.

I svi se mi rvemo na njoj — bezumlju požarnom

u hiljadu ciljeva hoteći zaploviti.

 

O veliki, crveni Dane, dane Prvoga maja 1919. ljeta!

Neka dah tvoj topli, svemoćni

osnaži smjele veslače i krmilare iskusne,

razbruja braću moju za juriš borbe posljednje

te s grebena se Smrti u jedinstvu cilja maknemo

do luke spokoja i spasa!

Podignimo zastave naše crvene

i zataknimo ih na jarbol, na zrenik Maja Prvog

vječnoga

u dušama da našim boja zaleprša njihova —

u znamen spasenja sviju nas,

što u procjepima tamnog zla smo rođeni

i za vječnim podnem čovječje sreće vapimo!

U stjegove crvene zavijmo tijelo zemlje majčice

po njima da ko po sagovima majskih ruža mirisnih,

svi mi, još uvijek razjedinjeni, pocijepani,

u ophodu praznika velikog pjevajući prođemo,

ujedinjeni, zagrljeni, sa suncem ljubavi,

sa vječnim podnem izmirenja i opraštanja,

sa himnom Prvog maja vječnoga u duši smirenoj!

O braćo moja, o armije crvenih boraca širom

čitave kugle,

sa grebena se smrtnog maknimo u borbu posljednju

za vječan Prvi maj, za vječan Prvi maj!

Za bratimstvo čovječje vječno!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: